Galerija
Slika

Gostovanje Take Iimure

Takahiko Iimura posjetio je Zagreb u prosincu 2005. i održao predavanje o svojem filmskom radu i videostvaralaštvu uz projekciju njegovih najvažnijih radova od 60-ih godina naovamo.

Takahiko Iimura (1937, Tokio) jedan je od najvažnijih predstavnika rane eksperimentalističke scene u Japanu. Bavi se filmom od 60-ih godina, a 70-ih godina polje njegova interesa širi se i na video. Minimalist i konceptualist, Iimura pozornost usmjerava na fleksibilnost medija te se njegov današnji rad temelji na interaktivnim CD/DVD-ROM-ovima, koji mu omogućuju prerađivanje prethodnih radova s naglaskom na zvuk, jezik i lingvistiku. Autor je knjiga o semiologiji videa, predavač na mnogim filmskim i medijskim akademijama, a umjetničke institucije priređuju mu retrospektivne izložbe u Japanu, SAD-u i Europi.

Predstavljeni filmski program zaokružili su neki od najpoznatijih Iimurinih radova iz ranog razdoblja njegova stvaralaštva: Kuzu (Junk), Ai (Love) za koji je glazbu radila Yoko Ono, film On Eye Rape (1962) i A Dance Party in the Kingdom of Liliput (1964), a bili su prikazani i noviji radovi okupljeni pod nazivom MA, A Japanese Concept – MA: Space/Time in the Garden of Ryoan-Ji (1989) i MA (Intervals) (1975-77).

Program (73′)
Kuzu (Junk) (10′) 1962, 16 mm
Ai (Love) (15′) 1962, 16 mm
On Eye Rape (10′) 1962, 16 mm
A Dance Party in The Kingdom of Liliput (12′) 1964, 16 mm
MA: Space/Time in the Garden of Ryoan-Ji (16′) 1989, 16 mm
MA (Intervals) (10′), 1975-77, video

mjesto: MM centar, SC, Zagreb
vrijeme: 7. 11. 2005.

Ulaz u čudesni Takin medijski svijet